Wet Elektronisch Rechtsverkeer goedgekeurd door parlement

Wet Elektronisch Rechtsverkeer goedgekeurd door parlement

Met algemene 37 stemmen heeft De Nationale Assemblée (DNA) op donderdag 17 augustus 2017, in een openbare vergadering, de ontwerpwet houdende regels inzake elektronisch rechtsverkeer aangenomen.

Assembleevoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft de samenleving en regering gefeliciteerd met de aanname van dit wetsproduct en gewezen op het belang hiervan. De coördinator van de regering, minister Soewarto Moestadja, heeft zijn felicitaties uitgesproken en aangegeven, dat hoewel nog niet alles in place is er een voorwaarde is geschapen om deze wet in praktijk te brengen.

Dienstverlening

Commissievoorzitter ir. Stephen Tsang heeft de samenleving opgeroepen om goed gebruik te maken van deze wet. De regering is opgeroepen om de dienstverlening naar de burgers toe efficiënter te maken met name de processen bij het CBB. Tijdens de vergadering hebben diverse leden gewezen op het gebrek aan efficiëntie binnen de overheid. De commissievoorzitter ziet graag dat elk ministerie een commissie samenstelt, die de processen en diensten in kaart brengen en voorleggen aan een centrale ICT-commissie. Deze commissie zal de processen bekijken en voorstellen doen ter verbetering. Het gaat volgens de commissievoorzitter vooral om processen tussen de overheid en burgers en overheidsinstanties onderling. De parlementariër vraagt verder om transparantie bij het vaststellen van nieuwe digitale processen. “ICT is een tool om transparantie te waarborgen en daarmee corruptie tegen te gaan. Bij een goede uitvoering van de wet zal dit een besparing betekenen op inkt, papier, brandstof en tijd”, stelt de commissievoorzitter.

De commissie van rapporteurs heeft verder bestaan uit de leden Dinotha Vorswijk Bsc, Jenny Warsodikromo, drs. William Waidoe, Roché Hopkinson, drs. Asiskumar Gajadien en Jennifer Vreedzaam.

<< Terug naar berichten