Wet Buitenlandse dienst goedgekeurd

Wet Buitenlandse dienst goedgekeurd

Met algemene 34 stemmen hebben de volksvertegenwoordigers op dinsdag 20 november 2018 de Wet Buitenlandse Dienst in De Nationale Assemblée (DNA) goedgekeurd. Deze wet heeft als doel om regels voor de organisatie van de buitenlandse dienst vast te stellen. Een basisregel van het internationaal recht is dat toetreding tot internationale conventies c.q. verdragen impliceert dat de daaruit voorvloeiende bepalingen worden geïncorporeerd in de nationale wetgeving. ln het geval van de Conventie van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen heeft deze incorporatie plaatsgevonden middels de Consulaire Wet van 16 januari 1992, houdende regels over de instelling en functionering van consulaire posten, de bevoegdheden van consulaire ambtenaren en van de consulaire rechtsmacht. De incorporatie van de bepalingen van de Conventie van Wenen inzake Diplomatieke Betrekkingen is nog niet geschied. Met de Wet op de Buitenlandse Dienst wordt beoogd in deze lacune te voorzien.

De voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Simons, heeft de gemeenschap aan de vooravond van Srefidensi gefeliciteerd met een volwassen wordende Buitenlandse Dienst. “De wet is aangenomen met een absolute meerderheid en betekent dus dat de wet een breed draagvlak heeft. De aanname van de wet is een stap richting ordening van ons land”, zegt de assembleevoorzitter.

De Commissie van rapporteurs die aan deze ontwerpwet heeft gewerkt bestaat uit de leden: drs. André Misiekaba (voorzitter), Chandrikapersad Santokhi, Grace Watamaleo, dr. Gregory Rusland, Silvana Afonsoewa, drs. William Waidoe en Aida Nading.

<< Terug naar berichten