Wet Arbeidsovereenkomst en Ontslagwet aangenomen

Wet Arbeidsovereenkomst en Ontslagwet aangenomen

Op donderdag 23 augustus 2018 heeft De Nationale Assemblée met 26 algemene stemmen de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de conversie van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde Tijd (Wet Conversie Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd) aangenomen.

Op dezelfde dag is de ontwerpwet houdende bepalingen met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking door werkgevers (Ontslagwet 2018) met 27 algemene stemmen goedgekeurd.

De voorzitter, Melvin Bouva heeft de Surinaamse samenleving gefeliciteerd met de aanname van de twee nieuwe wetten.

De leden Patrick Kensenhuis (voorzitter), Mahinderkoemar Jogi, Ronald Hooghart, Patricia Etnel, Ruchsana Ilahibaks, Carl Breeveld en Silvana Afonsoewa hebben deel uitgemaakt van de Commissie van Rapporteurs. 

 

<< Terug naar berichten