Wet Arbeidsbescherming gezin aangenomen met algemene 29 stemmen

Wet Arbeidsbescherming gezin aangenomen met algemene 29 stemmen

Het parlement heeft op donderdag 11 april 2019 de wet van houdende bepaling en met betrekking tot de bescherming van het gezin in het kader van arbeid (Wet Arbeidsbescherming gezin) aangenomen met algemene 29 stemmen. Deze wet is ingediend onder de titel wet op Bescherming van het Moederschap (Wet Bescherming Moederschap). Tijdens de discussies heeft er een naamswijziging plaatsgevonden, omdat niet alleen de bescherming van de moeder en vader belangrijk is, maar ook die van het pasgeboren kind. 

De wet Arbeidsbescherming gezin haalt de achterstand in de private sector in en regelt niet alleen zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar behelst ook bepalingen die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en ontslagbescherming.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Jennifer Vreedzaam (voorzitter), drs. Dew Sharman, Nao-mi Samidin, drs. Patricia Etnel MPA, mr. Raymond Sapoen, Diana Pokie en Grace Watamaleo.

De voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Simons zegt dat de aanname van deze wet een kleine stap is naar het welzijn van de samenleving. Het is een wet, die een betere start van onze kinderen zal moeten garanderen.  

<< Terug naar berichten