Voorzitter Simons ontvangt regenboogvlag

Voorzitter Simons ontvangt regenboogvlag

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons, heeft op dinsdag 15 oktober 2019 de regenboogvlag in ontvangst genomen van de LGBT-gemeenschap. Deze overhandiging is in verband met de Pride Month. De aanbieding moet gezien worden als een woordenloze petitie, die inclusiviteit symboliseert. “Wij staan open voor eenieder en nemen de bezorgdheden en voorstellen van alle burgers mee. De Grondwet is er ook duidelijk over dat niemand mag worden gediscrimineerd”, stelt de parlementsvoorzitter.

DNA werkt steeds in overleg om de rechtszekerheid van eenieder ongeacht bevolkingsgroep, geloof en seksuele overtuiging te garanderen. Parlementarians for Global Action (PGA), heeft in samenwerking met leden van De Nationale Assemblée die deel uitmaken van de PGA werkgroep Suriname, op 5 maart 2015 twee succesvolle bijeenkomsten gehouden over de bewustwording rond Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI). Verder zorgt het hoogste orgaan van staat ervoor, dat bij het maken van wetten, met alle personen rekening wordt gehouden. Volgens de voorzitter is het haar taak en plicht geweest om de vlag in ontvangst te nemen, omdat de groep erom heeft gevraagd. “DNA is immers het huis van het volk.”

De aanbieders zien de overhandiging van de vlag als stap in de goede richting. Er wordt hiermee aandacht gevraagd voor de jarenlange discriminatie en haat tegen de doelgroep. Zij zien graag dat er een halt wordt toegeroepen aan deze kwestie. Bij de overhandiging van de vlag waren aanwezig Mitchel Sewkaransing (voorzitter LGBT-platform Suriname), Sherwin Vreeswijk (voorzitter Pride Month Suriname), Raoul Franker (Parea Suriname) en Deborah Sjak-Shie (Parea Suriname).

<< Terug naar berichten