Voorzitter Simons neemt deel aan Women, Power and Politics dialoog

Voorzitter Simons neemt deel aan Women, Power and Politics dialoog

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons, heeft op zondag 16 december 2018 in Het Park aan de Grote Combeweg, deelgenomen aan een dialoogsessie over “Vrouwen in de politiek”. Tijdens deze dialoog zijn sprekers voornamelijk ingegaan op Women, Power and Politics.

Voorzitter Simons heeft tijdens haar inleiding aangegeven, dat het belangrijk is dat vrouwen in de politiek en besluitvormende posities zitten. Vrouwen maken zeker de helft uit van elke gemeenschap. Om het lot van elke gemeenschap vorm te geven, is het goed dat vrouwen ook op regionaal, nationaal en zelfs wereldniveau in die besluitvormende posities zitten. “Om mee te kunnen doen aan het politiek proces zou elke vrouw trainingen moeten ondergaan. Ook in de DNA is er hieraan aandacht besteed”, zegt de parlementsvoorzitter. Volgens voorzitter Simons worden vrouwen in de gemeenschap en over de hele wereld primair verantwoordelijk gesteld binnen het gezin. Deze zaken worden door de meeste gemeenschappen onvoldoende uitgewerkt om hinder te voorkomen, om op zo’n manier politiek te functioneren.

Naast de DNA-voorzitter hebben assembleelid Patricia Etnel, mevrouw Renuka Bihari en Angelic del Castilho een korte inleiding gegeven over het onderwerp. Parlementariër Patricia Etnel heeft tijdens haar bijdrage aangegeven dat het belangrijk is dat vrouwen in de politiek daadwerkelijk ervaring hebben. Omdat vrouwen centraal staan in het gezin, is het daarom ook van belang meer aandacht te besteden aan het begrip gezin, als wij willen dat vrouwen goed functioneren in de politiek.

Om te komen tot een uiteindelijke conclusie is er tenslotte gediscussieerd over enkele stellingen. “Het is algemeen bekend dat de vrouwelijke politica een achterstand hebben. Er wordt heel hard gewerkt om deze achterstand in te halen. Wat is de meerwaarde hiervan?” is een van de stellingen geweest die besproken is tijdens de discussie. De dialoog sessie is afgesloten met een diner.

<< Terug naar berichten