Voorzitter Simons informeert Parlementair netwerk bijeenkomst over gezinswetgeving in Suriname

Voorzitter Simons informeert Parlementair netwerk bijeenkomst over gezinswetgeving in Suriname

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons heeft op de tweede dag van de 11e vergadering van het Parlementair netwerk voor Gendergelijkheid in Mexicostad, Mexico, de vergadering geïnformeerd over de goedgekeurde wetten voor de bescherming van het gezin met betrekking tot arbeid in Suriname. Het thema van deze conferentie is: "Achieving balance in the world of work."

“Nu hebben alle vrouwen in totaal 16 weken zwangerschapsverlof verdeeld in de tijd vóór en na de bevalling. Vaders krijgen in totaal 8 dagen, maar er is een aanvullende bepaling die stelt dat in geval de vrouw door ernstige complicaties totaal niet in staat is om na de bevalling voor haar kind te zorgen, of in het geval de vrouw sterft, de vader of een eerstegraads familielid het verlof krijgt om voor het kind te zorgen”, stelt de voorzitter.

Tijdens de bijeenkomst is ook de nadruk gelegd op de manier waarop parlementariërs kunnen bijdragen aan de integratie van het sociaal zekerheidsstelsel; het kwantificeren, waarderen, herverdelen van het werk van de zorg en het verbeteren van het levensonderhoud van vrouwen in de informele sector.

Verder hebben de parlementariërs aandacht besteed aan onafgemaakte zaken, zoals wetten om de leemtes in de economische rechten van vrouwen te dichten. Tijdens deze sessie is gendergelijkheid onder de wet beschouwd als basis voor het bereiken van gelijkheid in de praktijk, met een focus op vrouwen tijdens hun werkzame leven. De bespreking heeft betrekking op ouderschapsverlof en beleid op het gezinsleven, het dichten van de loonkloof, toegang tot krediet, kapitaal, eigendomsrechten en pensioenaanspraken. Verder is er ook gesproken over programma's ter ondersteuning van vrouwelijke ondernemers.

Er is daarom een fonds opgericht waarin elke werkende burger en onderneming bijdraagt. De samenleving moet ervoor zorgen dat deze nieuwe burgers een goede start in het leven krijgen. Dit zal uiteindelijk de hele samenleving ten goede komen. Voorzitter Simons zegt dat deze wetgeving over drie jaar geëvalueerd zal worden.

Aan het eind van de discussies hebben de parlementariërs uit de regio, veranderingen die zij in hun parlement hebben aangebracht, met elkaar gedeeld. Vervolgens is er een declaratie gepresenteerd en aangeboden ter adoptie. De declaratie is aangenomen.

<< Terug naar berichten