Vicevoorzitter DNA benadrukt belang van planten tijdens startsein Moestuinenproject Paramaribo

Vicevoorzitter DNA benadrukt belang van planten tijdens startsein Moestuinenproject Paramaribo

Bij het startsein van het moestuinenproject Paramaribo op zaterdag 4 november 2017, heeft de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), de heer Melvin Bouva MPA LLB, het belang van landbouw benadrukt. Dit project is een initiatief van stichting The Positive Movement Suriname (TPMS). “Ik vind het een goed idee. Op basis hiervan hebben wij contact gelegd met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het is belangrijk dat elk district een moestuin heeft, zegt de vicevoorzitter.

Dit is de derde moestuin van de stichting. In oktober heeft de voorzitter van DNA, mevrouw drs. Jennifer Geerlings - Simons in het district Para het startsein gegeven voor dergelijk project.

Vicevoorzitter Bouva heeft de stichting bemoedigd om door te gaan met dit project en zo niet alleen te kunnen zorgen voor gezinnen maar ook voor Suriname.

De TPMS is een organisatie, opgericht op 25 april 2017, die wil werken aan het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij alle Surinamers om zodoende het geloof in zichzelf en in Suriname terug te brengen. Dit wil de organisatie doen middels het initiëren en ondersteunen van projecten op sociaaleconomisch en sociaal-maatschappelijk gebied; maar meer nog door het stimuleren van vooral het samenwerken.

<< Terug naar berichten