Verslag moestuinenproject aangeboden aan leiding parlement

Verslag moestuinenproject aangeboden aan leiding parlement

De heer Clyde Ford, voorzitter van stichting “The Positive Movement Suriname”, heeft op 14 februari 2018 samen met de voorzitter van de adviesraad, Tom Heilderweirt het verslag van het landelijke moestuinenproject overhandigd aan De Nationale Assembleé (DNA). Zowel de voorzitter, drs. Jennifer Geerlings-Simons als de vicevoorzitter, Melvin Bouva MPA LLB hebben een exemplaar van het verslag ontvangen. Na de overhandiging is er gesproken over het voortbestaan van het project, dat verder ontwikkeld moet worden. “Nu al worden letterlijk en figuurlijk de vruchten van het moestuinenproject geplukt en veel naar trainingen gevraagd”, stelt de heet Ford.

Doel

The Positive Movement Suriname is opgericht met als doel het bewustmaken van de Surinaamse samenleving om ontwikkeling zelf ter hand te nemen en niet alles aan de overheid over te laten. De stichting maakt zich sterk voor het promoten van moestuinen. De kick-off hiervan is gegeven op 21 oktober 2017. Landelijk zijn er zeventien moestuinen opgezet.

Advies

Voorzitter Simons heeft de stichting geadviseerd om in korte instructiefilmpjes voorlichting te geven over het biologisch planten. Verder heeft de parlementsvoorzitter de stichting geadviseerd altijd transparant te werken als het gaat om financiën.

Vicevoorzitter Bouva heeft de stichting op het hart gedrukt om het project voort te zetten. Voor verdere steun is de stichting verwezen naar het ministerie van LVV.

<< Terug naar berichten