Vaste commissie LVV brengt kennismakingsbezoek aan nieuwe minister

Vaste commissie LVV ondersteunt beleid nieuwe minister

De vaste commissie van LVV, onder leiding van commissievoorzitter drs. Amzad Abdoel, heeft op woensdag 25 april 2018 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Lekhram Soerdjan. De commissievoorzitter was vergezeld van de leden Jitendra Kalloe en drs. William Waidoe.

Tijdens het bezoek heeft de commissie haar zienswijze ten aanzien van het agrarisch beleid besproken met de minister. Aan de orde is gekomen hoe de agrarische sector kan worden ontwikkeld en hoe deze kan leiden tot diversificatie van de economie. Bijzondere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen binnen de rijstsector en grote landbouwprojecten die nu worden uitgevoerd zoals het palmoliepoject en het kokosproject, kassenteeltproject, hoogland rijstteelt, heractivering van het agrarisch kredietfonds, financiering van lopende en nieuwe projecten, voedselveiligheid, het veeteeltbeleid alsmede het agrarisch beleid. Minister Soerdjan is heel genoegzaam ingegaan op al deze zaken. De commissie is vooral ingenomen met de praktische oplossingmodellen die door minister zijn voorgesteld om diverse problemen binnen de agrarische sector op te lossen. De commissie heeft bij monde van de voorzitter haar volledige ondersteuning toegezegd aan de minister en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

<< Terug naar berichten