Uitdagingen onderwijs Marowijne rode draad tijdens uitwisselingsbezoek

Uitdagingen onderwijs Marowijne rode draad tijdens uitwisselingsbezoek

Een afvaardiging van De Nationale Assemblée (DNA), de Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op dinsdag 25 april 2017 een werkbezoek gebracht aan het district Marowijne. De delegatie is warm onthaald in het Nucleus centrum (NCM) in Albina, de locatie van waaruit het onderwijsgebeuren in dit district wordt gecoördineerd.

Diverse sprekers hebben stilgestaan bij de uitdagingen in het onderwijs. De uitwisseling is het resultaat van een samenwerking tussen Suriname en België. Het parlement van België heeft bijvoorbeeld aangegeven interesse te hebben in specifieke vraagstukken die te maken hebben met drop-outs, pesten en hoe wij in Suriname alle onderwijszaken aanpakken. Het bezoek aan Albina moet dan ook in dit kader worden gezien.

Uniek

De voorzitter van de vaste commissie onderwijs van DNA, mw. drs. Rossellie Cotino MSc, heeft in haar toespraak verder aangegeven, dat het onderwijs in de verre gebieden een totaal andere aanpak nodig heeft dan die in de stad. “Het vergt extra randvoorwaarden. Daarom is de vaste commissie van Onderwijs in het parlement er om het ministerie te ondersteunen, kritisch te begeleiden en adviseren om uiteindelijk te komen tot verbetering van het onderwijs.” Mevrouw Cotino heeft ook stilgestaan bij de inspanningen van het MinOWC zoals het inzetten van schoolvervoer in de verre gebieden en de motivatie van leerkrachten. “De uitwisseling die wordt bewerkstelligd is een uniek moment, dat moet worden gekoesterd”, aldus de voorzitter van de vaste commissie Onderwijs.

De voorzitter van de RVG, mevrouw Carla Dejonghe, heeft onder andere aangegeven, dat de delegatie naast onderwijs geïnteresseerd is in cultuur jeugd, sport en welzijn. Zij vindt het belangrijk dat ervaringen worden uitgewisseld vooral op het gebied van de taal. De RVG-voorzitter heeft ook getoond onder de indruk te zijn van wat Suriname op cultuurgebied te bieden heeft.

Presentaties

Verder hebben de ministers van onderwijs uit Suriname en België, respectievelijk drs. Robert Peneux en Guy Vanhengel, kort het woord gevoerd. Daarna is het programma vervolgd met presentaties over ouderbetrokkenheid, naschoolse opvang en meertaligheid in het onderwijs. Ouderbetrokkenheid is nog niet wat het wezen moet. Voor wat betreft de taal is gezegd dat het Nederlands vaak niet de moedertaal is en dat kinderen thuis vaak in hun eigen taal communiceren. De districtscommissaris van Marowijne, de heer Freddy Daniël, heeft de delegatie middels een presentatie kennis laten maken het district, waarna de groep is rondgeleid in het NCM-gebouw.

Na het officiële gedeelte is de delegatie rondgeleid in de grensstad waarna zij naar Moengo zijn afgereisd. In dat gebied is een bezoek gebracht aan O.S Zinkkampoe en de Hubertus Waaldijkschool. Op deze twee scholen zijn er presentaties gehouden over het reilen en zeilen op deze onderwijsinstellingen. Diverse organisaties in Moengo die een affiniteit hebben met onderwijs, taal en cultuur hebben de delegatie ingelicht over hun werkzaamheden. De dag is afgesloten met een bezoek aan de Tembe Art Studio.

<< Terug naar berichten