Suriname vraagt technische assistentie aan WTO

Suriname vraagt technische assistentie aan WTO

Suriname heeft op de conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die op 6 en 7 december 2018 is gehouden, om technische assistentie gevraagd. Vanwege de politieke crisis die nu onstaan is met als gevolg handelspanningen tussen verschillende grote mogendheden, lijkt het goed dat Suriname vooral zichzelf beschermt en assistentie vraagt.

WTO heeft voor het komend jaar de groei in haar handelsperspectieven, door deze internationale politieke crisis, naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat bijna alle landen de gevolgen daarvan zullen voelen. “Wij als een kleine en open economie zullen de gevolgen ook voelen. En om die gevolgen zoveel mogelijk te minimaliseren is om technische assistentie gevraagd”, zegt delegatieleider drs. Amzad Abdoel. De handelsorganisatie heeft de ondersteuning toegezegd. Naast het lid Abdoel hebben de leden Wendell Asadang BSc en Jitendra Kalloe de conferentie bijgewoond.

Eén van de brandende vraagstukken die besproken is,  is de afschaffing van subsidie voor de visserij- en landbouwsector.  Ontwikkelingslanden pleiten al jaren hiervoor. Ontwikkelde landen verschaffen enorm veel subsidie aan deze twee sectoren, die voor een oneerlijke concurrentie zorgt ten opzichte van de ontwikkelingslanden.

Verder is er gepleit voor hervormingen binnen de organisatie. De WTO ervaart nu heel veel problemen. Eén van de belangrijkste oorzaken is, omdat de Doha-overeenkomst nooit is uitgevoerd. Bovendien functioneren belangrijke organen binnen de organisatie ook niet optimaal. Het Dispute Settlement Body, belast met het oplossen van handelsproblemen tussen landen binnen de WTO, is één daarvan.  

De WTO is de wereldhandelsorganisatie, waar bijna alle landen in de wereld lid van zijn. Het doel is om de wereldhandel te reguleren, te zorgen voor vrije en eerlijke handel en om erop toe te zien dat er economische groei plaatsvindt.

<< Terug naar berichten