Suriname vertegenwoordigd in bestuur of Young Members of Parliaments

Suriname vertegenwoordigd in bestuur of Young Members of Parliaments

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), de heer Melvin Bouva MPA LLB, is op 2 april 2017 gekozen tot bestuurslid van het IPU-forum van jonge parlementariërs die de Grulac vertegenwoordigen voor de periode 2017-2019. Het bestuur is een statutair erkend orgaan binnen deze internationale organisatie en richt zich op de formulering van beleid en coördinatie van actitiviteiten met betrekking tot participatie van IPU- leden tot en met 45 jaar. Voor zowel de vicevoorzitter als DNA is dit een bijzondere verdienste en uitdaging.

De IPU neemt het voortouw bij het verstrekken van platformen om jonge parlementsleden samen te brengen, hen te machtigen, netwerkvorming en samenwerking te vergemakkelijken. Het Forum van jonge parlementariërs komt op elke IPU-vergadering bijeen. De jaarlijkse wereldwijde conferentie voor jonge parlementsleden vindt dit jaar op 17 en 18 november plaats in Canada.

 Felicitatie secretaris generaal

“In het licht van de enorme uitdagingen voor landen en gemeenschappen heden ten dage, zijn wij diep overtuigd van het belang van parlementaire betrokkenheid van jonge mensen. Ik ben ervan overtuigd dat met uw inzet, zowel de Raad van bestuur en het Forum actief zullen blijven bijdragen aan een perspectief voor jongeren aan het werk van de IPU, het vergroten van jongerenparticipatie in de nationale parlementen en het verbeteren en verhogen van de invloed van jonge parlementsleden”, zegt de secretaris generaal, Martin Chungong in zijn felicitatie aan de heer Bouva.

Klik hier voor de officiële felicitatie

<< Terug naar berichten