Suriname treedt toe tot de Kimberley Process Certificate Scheme

Suriname treedt toe tot de Kimberley Process Certificate Scheme

Suriname heeft op donderdag 7 maart 2019 een grote stap gezet in de richting tot de formele toetreding tot de "Kimberley Process Certificate Scheme" van de "world Diamond Council Association". Dit middels de aanname van de ontwerpwet houdende toetreding van Suriname tot de "Kimberley Process Certificate Scheme van de world Diamond Council. 

Met de goedkeuring van deze wet met algemene 26 stemmen in De Nationale Assemblée (DNA), is het mogelijk dat elke aanvrager die wenst te participeren aan de "Kimberley Process Certificate Scheme", dit kenbaar maakt via diplomatieke kanalen.

Significante economische voordelen van toetreding van de Republiek Suriname tot de "Kimberley Process Certificate Scheme" van de World Diamond Council Association" zijn onder andere: 

  • het stimuleren van nieuwe en kwalitatieve arbeidsplaatsen
  • het innen van vergunningsrechten en
  • het heffen van belastingen.

Na goedkeuring van deze ontwerpwet, heeft DNA-voorzitter, drs. Jennifer Simons, het politiek college en de Surinaamse gemeenschap gefeliciteerd. Commissievoorzitter Melvin Bouva MPA LLB heeft eenieder die heeft meegewerkt aan het wetsvoorstel bedankt. “Dit is een historische stap om een diamantindustrie te realiseren”, geeft Bouva aan. 

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Melvin Bouva MPA LLB (voorzitter), Carl Breeveld BTh, Erwin Linga, drs.Asiskumar Gajadien, Glenn Sapoen, Ronnie Brunswijk BBA en Wendell Asadang BSc. 

<< Terug naar berichten