Suriname is toegetreden tot Paris Agreement

Suriname is toegetreden tot Paris Agreement

De Nationale Assemblée (DNA) heeft met algemene 38 stemmen de ontwerpwet houdende goedkeuring van de ‘Paris Agreement’ aangenomen op dinsdag 26 juni 2018. 

Deze overeenkomst heeft als doel om te komen tot een juridisch bindend, universele overeenkomst om zodoende de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 °C of 2 °C ten opzichte van het pre-industrieel niveau.

De Verklaring van Parijs is een internationaal akkoord, dat in maart 2005 in Parijs is goedgekeurd door meer dan honderd regeringen van donor- en ontwikkelingslanden en door meerdere multilaterale instellingen. Suriname heeft deze Verklaring ondertekend op 22 april 2016. Ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet dienen alle overeenkomsten aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te worden voorgelegd.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: drs. André Misiekaba (vz), Marinus Bee B.A., Grace Watamaleo, drs. Patricia Etnel MPA, Roché Hopkinson, dr. Riad Nurmohamed en Silvana Afonsoewa.

<< Terug naar berichten