Samenwerken belangrijk bij oplossen huisvestingsvraagstuk

Samenwerken belangrijk bij oplossen huisvestingsvraagstuk

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, de heer Melvin Bouva MPA LLB, heeft bij de Bouw- en Woonbeurs het belang van samenwerken voor het oplossen van het huisvestingsvraagstuk benadrukt. Echter moet verder gewerkt worden aan wet- en regelgeving. Tijdens de opening van deze activiteit, op vrijdag 4 augustus 2017, heeft de heer Bouva beloofd zich er sterk voor te maken dat de wet op het Woningbouwfonds, Wooncoöperaties en Appartementsrecht, worden behandeld en aangenomen. Deze wetten zullen helpen de woningnood sneller op te lossen.

Het maatschappelijk belang van huisvesting noodzaakt een brede maatschappelijke aanpak, waarbij zowel de publieke als de private sector betrokken moeten worden. “Als wij dit vraagstuk gezamenlijk oppakken ben ik ervan overtuigd dat wij dit zeer zeker kunnen realiseren. Dit biedt de mogelijkheid om een grotere output te realiseren voor wat betreft de ontwikkeling van woon- en leefomgevingen en het aantal te realiseren woningen”, stelt de heer Bouva.

Huisvesting omvat niet alleen wonen, werken maar vormt ook een stabiele basis voor ontwikkeling, op persoonlijk en maatschappelijk gebied. De vicevoorzitter adviseert om niet altijd te zitten wachten op de overheid, maar gebruik te maken van alle mogelijkheden die worden geboden, zoals de Bouw- en Woonbeurs.

Tijdens de beurs kunnen bezoekers ook terecht voor een Shiatzu massage, verzorgd door blinden en slechtzienden. De opbrengsten zijn bedoeld voor renovatie van het gebouw van deze masseurs met een visuele beperking. Om bij te dragen aan dit doel heeft de heer Bouva ook een donatie gedaan.

De Bouw- en Woonbeurs, georganiseerd door de stichting Welzorg Suriname, wordt voor de zevende keer gehouden in het Flamboyant Park. Deze beurs is geopend door de vicevoorzitter.

<< Terug naar berichten