Parlementaire delegatie neemt deel aan WTO- conferentie

Parlementaire delegatie neemt deel aan WTO- conferentie

Een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) brengt van zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 10 december een bezoek aan Buenos Aires, Argentinië. Dit, in verband met een parlementaire conferentie van de Wereldhandelsorganisatie, ook bekend als de “World Trade Organization (WTO)”. Het parlement wordt vertegenwoordigd door drs. Amzad Abdoel (NDP-delegatieleider), Jitendra Kalloe (VHP) en ir. Stephen Tsang (NDP).

Wetgeving

Deze conferentie is georganiseerd door de Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement. Verder is de conferentie bedoeld voor wetgevers die betrokken zijn bij parlementaire activiteiten inhoudende Internationale Handel, Financiën en Ontwikkeling. Het primair doel van deze conferentie is gefocust op het vergroten van informatie en kennis met betrekking tot wetgeving, beleid, en begroting.

Sinds 2002 hebben de IPU en het Europees Parlement gezamenlijk het proces geleid dat bekend staat als de Parlementaire Conferentie voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Tijdens de conferentie zal er gelegenheid zijn om:

  1. De hand te leggen op informatie over voortgang van de Ministeriële conferentie (MC11).
  2. Te communiceren met de overheidsonderhandelaars en WTO ambtenaren.
  3. Meningen uit te wisselen en ervaringen met collega’s van andere parlementen te delen.
  4. Een dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Het belang van participatie voor de DNA is om de opgedane kennis te delen met het parlement, deskundigen binnen de DNA en waar nodig deze te implementeren in wetgeving.

<< Terug naar berichten