Parlementaire delegatie naar WTO-conferentie in Zwitserland

Parlementaire delegatie naar WTO-conferentie in Zwitserland

Een afvaardiging van De Nationale Assemblée (DNA) onder leiding van drs. Amzad Abdoel neemt op 6 en 7 december 2018 deel aan ‘the 2018 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO’ in Genève, Zwitserland. De delegatie bestaat verder uit Jitendra Kalloe en Wendell Asadang BSc.

Doel

Het belangrijkste doel van de conferentie is om de transparantie van de WTO te vergroten en verantwoordiging af te leggen aan de leden. Daarnaast is dexe WTO-conferentie ook bedoeld voor volksvertegenwoordigers die betrokken zijn bij parlementaire activiteiten en zich bezighouden met internationale handel in hun respectieve parlementen. Deze conferentie biedt wetgevers de gelegenheid om uit de eerste hand informatie te verkrijgen over recente ontwikkelingen in de Doha-ronde en de resultaten van de 11e WTO-ministersconferentie in Buenos Aires, Argentinië.

Belang deelname

Het is belangrijk voor Suriname om op deze vergadering aanwezig te zijn, omdat er kan worden gelobbyed met andere internationale landen met betrekking tot economische belangen en een win-situatie bij de onderhandelingen in het voordeel van het land.

Enkele thema’s die besproken zullen worden zijn:

  • De uitdagingen en kansen voor de WTO, tevens een dialoog met vooraanstaande WTO-onderhandelaars en functionarissen.
  • WTO in 2030. Nieuwe en verontrustende  ontwikkelingen, waaronder opkomende handelsoorlogen, de toenemende tendens naar unilaterale maatregelen en de dreigende verlamming van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO. Wat kunnen parlementsleden doen om de vrije en eerlijke handel in het algemeen en in het bijzonder om de WTO te versterken?
  • Hoe kan technologische ontwikkeling ten voordele van de mensheid zijn?

De conferentie wordt op vrijdag 7 december 2018 afgesloten met de goedkeuring van een slotdocument.

De Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement organiseren sinds 2002 gezamenlijk conferenties over de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

 

<< Terug naar berichten