Parlementaire delegatie naar Trinidad en Tobago voor reguliere vergadering

Parlementaire delegatie naar Trinidad en Tobago voor reguliere vergadering

Een delegatie van De Nationale Assemblée (DNA) zal op 6 en 7 september 2017 deelnemen aan een reguliere vergadering van de ParlAmericas in Port of Spain, Trinidad en Tobago. Dit onder het thema: “Strengthening Accountability through Fiscal Transparency Practices 2ndCo-creation Meeting: Citizen Participation Toolkit.

Het belang van deze vergadering voor Suriname is om het beleid met betrekking tot financiën van het parlement en wetgeving te bevorderen alsook het bevorderen van de publieke participatie op beide gebieden.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  1. Challenges throughout the Parliamentary Financial Cycle
  2. Improving Transparency and Accountability through Independent Financial Analysis
  3. Fiscal Openness and Opportunities
  4. Public Participation in Fiscal Policy
  5. Taking action in our Parliament
  6. World Cafe: Benefits, Challenges and expectations
  7. Strategies for the promotion of Citizen Participation
  8. Legal Frameworks for Citizen Participation
  9. Strategies to Enable Citizen Participation

Tijdens deze vergadering zullen parlementariërs en deskundigen de transparantie en aansprakelijkheid in de parlementaire financiële sfeer onderzoeken om te kijken naar gemeenschappelijke uitdagingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Verder zal de nadruk gelegd worden op het instellen van een parlementaire begrotingsbureau en gekeken worden naar strategieën voor een effectieve publieke participatie in het fiscaal beleid. Ook zal er gediscussieerd worden over strategieën en mechanismen om effectieve participatie van de burgers te bevorderen in het wetgevingsproces.

De afvaardiging van de DNA bestaat uit de leden: drs. Amzad Abdoel (delegatieleider) en Mahinderkoemar Jogi.

<< Terug naar berichten