Parlementaire delegatie naar 8ste Wereld Water Forum

Parlementaire delegatie naar 8ste Wereld Water Forum

Assembleelid Glenn Sapoen staat aan het hoofd van een delegatie, die Suriname van 18 tot en 23 maart 2018 vertegenwoordigt op de 8th World Water Forum in Brasilia, Brazilië. Het thema is Sharing Water. Deze conferentie is bedoeld om nieuwe manieren te vinden voor het overwinnen van obstakels met betrekking tot water. Om dit te kunnen uitvoeren zijn er technische, financiële, institutionele regelingen en vormen van samenwerking tussen de landen nodig. De parlementaire afvaardiging bestaat verder uit de leden Ingrid Karta – Bink en Frederik Finisie.

Naast het vergaren van meer inzicht over water, is het de bedoeling dat de delegatie haar kennis vergroot op het gebied van wetgeving en beleid.

Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende thema’s behandeld:

  • Klimaat – water, veiligheid en klimaatverandering
  • Mensen – water, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg
  • Ontwikkeling – water voor duurzame ontwikkeling
  • Urban – geïntegreerde stedelijke water- en afvalbeheer
  • Ecosystemen – waterkwaliteit, biodiversiteit van een ecosysteem en levensonderhoud
  • Financiering – financiering voor waterveiligheid.

Recht van de mens

Volgens de universele verklaring van de Verenigde Naties (VN), is de toegang tot elementaire sanitaire voorzieningen en drinkwater een essentieel recht van de mens. Het Wereld Water Forum draagt ​​daarom bij aan de besluitvorming, dialoog over de kwestie op mondiaal niveau om rationeel en duurzaam gebruik te maken van water. Voor politieke, technische en institutioneel kader, heeft het forum als één van haar belangrijkste kenmerken open en democratische participatie van een breed scala van actoren uit verschillende sectoren.

Het Wereld Water Forum is opgericht in 1996 met een permanente zetel in Marseille, Frankrijk.  Dit forum wordt om de drie jaren gehouden en is werelds grootste watergerelateerde evenement. De organisatie ligt in handen van de Wereldwaterraad. Haar missie is het bewustzijn bevorderen, vergroten van politieke betrokkenheid en het initiëren van actie op essentiële waterproblemen op alle niveaus.

<< Terug naar berichten