Parlementair jaar 2017/2018 afgesloten, DNA met reces

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 31 augustus 2018 de laatste vergaderingen voor het parlementair jaar 2017/2018 belegd. Op de laatste vergaderdag zijn de volgende agendapunten afgewerkt:

- Ingekomen Stukken

- Behandeling Wet Verdovende Middelen

- Behandeling van het Akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de regering van de Republiek Suriname en de regering van de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied.

Vanaf 1 september 2018 is het parlement met een maand reces. Dit betekent dat er gedurende deze periode niet wordt vergaderd. Er is geen sprake van vakantie, maar slechts een periode waarin de DNA niet of zo min mogelijk vergadert. Verder is deze periode ook bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de Jaarrede van president Desiré Delano Bouterse, die dit jaar op vrijdag 28 september 2018 plaatsvindt. Op dinsdag 25 september 2018 komt het parlement in Huishoudelijke vergadering weer bijeen. Ook de toelating van het lid dat in de plaats komt van de gewezen parlementariër Frederik Finisie kan mogelijk in die week plaatsvinden.

<< Terug naar berichten