Parlement start met de Begrotingsbehandeling

Parlement start met de Begrotingsbehandeling

De Nationale Assemblée (DNA) is op maandag 27 november 2017 van start gegaan met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, Wet Staatsbegroting 2018. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen over alle 17 departementen behandeld.                                             

Voorafgaand aan de Begrotingsbehandeling hebben de vaste commissies de planning en begrotingen van de verschillende ministeries besproken. Daarna is verslag uitgebracht aan de Begrotingscommissie die op haar beurt de aanbevelingen heeft verwerkt in een eindverslag. De afgelopen jaren zijn de begrotingen van de diverse departementen behandeld in afzonderlijke wetten. Hierin is dit jaar verandering in gekomen en wordt de Begroting in één wet behandeld.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, ir. Stephen Tsang, Diana Pokie, drs. Celsius Waterberg, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, drs. William Waidoe, Wendell Asadang BSc, dr. Gregory Rusland, mr. Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, Rossellie Cotino MSc, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Rachied Doekhie.

Op de eerste vergadering zijn de parlementariërs Abdoel, Gajadien en Tsang aan het woord gekomen.  

De vergadering wordt op dinsdag 28 november voortgezet.

Spreektijden per groep:

Groep: Coalitie

Toegekend: 30:00:00

Gesproken: 1:59:03

Restant: 28:00:57

 

Groep: VHP

Toegekend: 9:00:00

Gesproken: 23:07

Restant: 8:36:53

 

Groep: ABOP

Toegekend: 5:00:00

Gesproken: 02:51

Restant: 4:57:09

 

Groep: PL

Toegekend: 3:00:00

Gesproken: 00:00

Restant: 3:00:00

 

Groep: NPS

Toegekend: 2:00:00

Gesproken: 03:59

Restant: 1:56:01

 

Groep: PALU

Toegekend: 1:00:00

Gesproken: 00:00

Restant: 1:00:00

 

Groep: DOE

Toegekend: 1:00:00

Gesproken: 00:00

Restant: 1:00:00

 

Spreektijden: Behandeling Begroting 2018

Totalen per lid

Marinus Bee                                          02.51

Rossellie Cotino                                    03.05

Mohamed Doekhie                                04.55

Asiskumar Gajadien                              17.26

Keshopersad Gangaram-Panday            01.09

Jitendra Kalloe                                     02.50

Gregory Rusland                                  03.59

Shrie Samidin                                      01.32

Chandrikapersad Santokhi                    02.02

Raymond Sapoen                                05.43

Dewanchandrebhose Sharman              00.49

Stephen Tsang                                    32.38

Celsius Waterberg                               01.15

Amzad Abdoel                                     1.08.46

 

 

 

<< Terug naar berichten