Parlement start met behandeling ontwerpbegrotingen

Parlement start met behandeling ontwerpbegrotingen

Op dinsdag 27 juni 2017 is in De Nationale Assemblée (DNA) een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017. Simultaan wordt ook het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 door het hoogste orgaan van staat behandeld. Parlementsvoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings- Simons heeft uitgelegd, dat elk lid dat aan het woord komt ook het OP mag behandelen. Mevrouw Simons verwacht binnen 4 tot 5 weken een geldende begroting voor 2017 te hebben.

Tijdens de vergadering heeft de assembleevoorzitter gesproken over de wijzigingen bij de ministeries van Handel en Industrie (HI) en Openbare Werken (OW). Met de opheffing van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is Toerisme toegevoegd aan het ministerie van HI. Communicatie en Transport zijn nu ondergebracht bij het departement van OW. Met het opheffen van het ministerie van TCT is ook de vaste commissie in het parlement afgeschaft, benadrukt de voorzitter.

Verder geeft mevrouw Simons aan, dat om de begrotingen van de ministeries van HI&T en OWT&C te kunnen vaststellen er andere begrotingen moeten worden ingediend. De regering zal de eerder ingediende begroting voor TCT moeten intrekken en twee wijzigingsvoorstellen voor de twee ministeries, die nieuwe taken erbij hebben gekregen, moeten indienen. De DNA-voorzitter benadrukt dat de begrotingsbehandeling niet afgerond kan worden als dit niet wordt gedaan.

<< Terug naar berichten