Parlement sluit Algemene Politieke Beschouwingen af met moties

Parlement sluit Algemene Politieke Beschouwingen af met moties

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op dinsdag 22 januari 2019 de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) afgesloten. Tijdens de APB zijn de regering en het parlement met elkaar in discussie gegaan over de algemene situatie van het land, zoals de economie. Er zijn twee moties ingediend; één van de oppositie en één van de coalitie. De motie van de oppositie is verworpen met 26 stemmen tegen en 10 vóór. Daarna is de motie van de coalitie in stemming gebracht. Deze motie is aangenomen met 26  stemmen vóór en 10 tegen.

In februari wordt een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019. Deze begroting is op 1 oktober 2018 ingediend.

Klik hier voor de aangenomen motie

Klik hier voor de verworpen motie

 

<< Terug naar berichten