Parlement keurt wet Nationaal Productiviteitscentrum goed

Parlement keurt wet Nationaal Productiviteitscentrum goed

In De Nationale Assemblée (DNA) is tijdens de openbare vergadering van donderdag 1 november 2018 de ontwerpwet Nationaal Productiviteitscentrum (NPC) met algemene 26 stemmen goedgekeurd.

De doelstelling van de wet is om de economische en sociale progressie oftewel duurzaamheid te bevorderen. Deze wet tracht alle verspilling en inefficiëntie in de economie te voorkomen en al de segmenten die aan de economie bijdragen (werkplaatsen, scholen en gezinnen).

Deze wet stelt het NPC in. Het nationaal productiviteitscentrum zal ervoor zorgen dat niet alleen de samenleving, maar ook de economie productiever wordt. De werkzaamheden van het NPC dienen in relatie te staan tot de structurele problemen van Suriname, die betrekking hebben op onder andere de publieke sector, een kleine (formele) private sector en afhankelijkheid van de extractieve sector.

Voorkomen moet worden dat het NPC in zijn functioneren van alledag het systeem van verlammende bureaucratie en meer ambtenaren voortzet. De wet is niet bedoeld om in de eerste plaats werknemersbelangen te beschermen, maar om de totale samenleving te veranderen inclusief de ondernemingen.

De Commissie van Rapporteurs die aan deze wet heeft gewerkt bestaat uit de leden drs. Amzad Abdoel (voorzitter), Dinotha Vorswijk BSc, Jenny Warsodikromo, drs. William Waidoe, Grace Watamaleo, Riad Nurmohamed PhD en Jennifer Vreedzaam.

<< Terug naar berichten