Parlement keurt wet Beschermde Dorpsgebieden goed

Parlement keurt wet Beschermde Dorpsgebieden goed

Op vrijdag 22 december 2017 heeft De Nationale Assemblée (DNA) in openbare vergadering de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (SB 1982 no.10), Wet Beschermde Dorpsgebieden, met algemene 37 stemmen goedgekeurd.

Het proces voor deze wet, waardoor personen in het binnenland beter beschermd zijn, is jaren terug gestart. DNA-voorzitter drs. Jennifer Geerlings – Simons heeft de samenleving gefeliciteerd met de aanname van dit wetsproduct. Verder heeft de assembleevoorzitter de regering opgeroepen om deze wet zo snel mogelijk af te kondigen, waardoor die zijn werking kan hebben.

Commissieleden hebben onder andere gepleit voor een interdepartementale samenwerking van de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer en de binnenlandbewoners zodanig te informeren dat zij die wet goed zullen begrijpen. Verder is opgeroepen om uit te kijken naar de uitvoering van deze wet.

Het initiatiefvoorstel is op 21 juli 2017 ingediend door de leden: drs. Jennifer Geerlings – Simons, Jennifer Vreedzaam, Marinus Bee BA en ir. Stephen Tsang. Na de indiening van dit wetsproduct is er een Commissie van Rapporteurs samengesteld. De parlementariërs die verder aan deze wet hebben gewerkt zijn: Grace Watamaleo (voorzitter), Diana Pokie, Rudolf Zeeman, drs. Patricia Etnel MPA, Aida Nading, drs. Dew Sharman en Wendell Asadang BSc.

<< Terug naar berichten