Parlement akkoord met wijzigingen wetboek van Strafrecht

Parlement akkoord met wijzigingen wetboek van Strafrecht

Op dinsdag 3 maart 2015 is het gewijzigde wetboek van Strafrecht met algemene 30 stemmen door De Nationale Assemblée goedgekeurd. Hiermee is de oude wet voor meer dan 90 procent herzien. Er is ongeveer negen jaar gewerkt aan de herziening.

Enkele wijzigingen

Afschaffing van de doodstraf, verhoging van maximumstraf tot 50 jaar (wat gelijk is aan levenslang) en uitsluiting van voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) voor bepaalde strafbare feiten zijn onder andere enkele wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Ter compensatie voor het schrappen van de doodstraf is de maximale gevangenisstraf, die op 20 jaren was gesteld, gebracht naar 50 jaar voor delicten waar de doodstraf van toepassing zou zijn.

De VI is niet van toepassing op personen die zich schuldig hebben gemaakt aan zware strafbare feiten zoals moord, doodslag, zedendelicten en zware drugsgerelateerde misdaden. Verder zijn ook zaken als cyber crime en terrorisme strafbaar gesteld.  

Met deze wijzigingen heeft Suriname voldaan aan de internationale trend wat inhoud dat ons wetboek in lijn is gebracht met de internationale ontwikkelingen.

<< Terug naar berichten