Openbare commissievergadering wijziging Grondwet verdaagd

De openbare commissievergadering van woensdag 23 januari 2019 met als agendapunt wijziging Grondwet, Kiesregeling, Decreet Politieke Organisaties is verdaagd naar donderdag 24 januari 2019. Deze vergadering is uitgeschreven voor 12 uur ‘s middags. Door deze wijziging vindt de behandeling van de ontwerpwet Suriname National Training Authority en de wet Bescherming Moederschap geen voortgang op donderdag 24 januari 2019.

De commissie van rapporteurs belast met de wijziging Grondwet, Kiesregeling, Decreet Politieke Organisaties bestaat uit de leden: Melvin Bouva MPA LL.B (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, drs.Celsius Waterberg, Paul Somohardjo, mr. Raymond Sapoen, Ronnie Brunswijk BBA, mr. Patrick Kensenhuis, dr. Gregory Rusland, Nao-mi Samidin, Carl Breeveld BTh, drs. Oesman Wangsabesari, Cleon Gonsalves Jardín de Ponte en drs. Rosselli Cotino MSc.

<< Terug naar berichten