Ontwerpwet Instituut Chartered Accountants goedgekeurd

Ontwerpwet Instituut Chartered Accountants goedgekeurd

Met algemene 30 stemmen heeft De Nationale Assemblée (DNA) op dinsdag 2 oktober 2018 de ontwerpwet houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een Instituut voor Chartered Accountants in Suriname (wet Instituut Chartered Accountants) goedgekeurd.

Het doel van dit instituut is het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants in Suriname en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Verder heeft dit instituut een aantal taken en bevoegdheden.

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons heeft aangegeven dat het parlement en de regering zich hebben gecommitteerd aan het stap voor stap bouwen van een stevig fundament voor een beter financieel systeem in Suriname zowel publiek- als privaatrechterlijk.

Het initiatiefvoorstel is ingediend door drs. Jennifer Simons en drs. Rosselie Cotino MSc. De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden drs. Amzad Abdoel (voorzitter), Dinotha Vorswijk, Jenny Warsodikromo, drs. William Waidoe, Grace Watamaleo, dr. Riad Nurmohamed en Jennifer Vreedzaam.

<< Terug naar berichten