Medische Zending zoekt steun bij parlement

Medische Zending zoekt steun bij parlement

De Medische Zending Werknemers Organisatie heeft op donderdag 21 december 2017 een petitie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Geerlings – Simons. Volgens de werknemers is er geen garantie dat zij deze maand over hun salaris kunnen beschikken.  Bovendien moeten de werknemers deze maand ook hun gratificatie en TWK uitbetaald krijgen. Vorig jaar heeft de uitbetaling van de lonen na de kerstdagen plaatsgevonden.

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de voorzitter aandacht te vragen voor de situatie te Brownsweg, waar de veiligheid van de werknemers niet gegarandeerd is.

Voorzitter Simons geeft aan op de hoogte te zijn van de late uitbetaling en heeft intussen al overleg hierover gepleegd met de minister van Financiën. De laatste informatie is dat de financiële middelen worden overgemaakt. De parlementsvoorzitter heeft de medewerkers beloofd opnieuw in overleg te zullen treden met de minister om na te gaan wanneer de financiële middelen overgemaakt zullen worden.

<< Terug naar berichten