Mobiele DNA-App gelaunched

Launch DNA app

De mobiele applicatie van De Nationale Assemblée is op donderdag 24 augustus 2017 gelaunched. Assembleevoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft de handeling gepleegd. Deze applicatie is eerst intern uitgetest onder het griffiepersoneel, waarna de parlementariërs deze app ook mochten uitproberen. De bedoeling van deze app is om meer openheid naar de samenleving toe te brengen.

Achtergrondinformatie

Teneinde haar Grondwettelijke rol en taken optimaal te kunnen uitvoeren heeft de Nationale Assemblée van Suriname de behoefte om informatiestromen op gang te brengen en in stand te houden, die open communicatie tussen de volksvertegenwoordiging en het Volk van Suriname mogelijk maken. Teneinde zoveel mogelijk burgers te bereiken en om het communiceren met DNA te vereenvoudigen is het noodzakelijk daarbij het gebruik van moderne communicatiemiddelen en programmatuur in te zetten. Het moet gemakkelijker worden om informatie van en over DNA en over de leden te geven aan de samenleving. Het gaat hierbij om de volgende taps o.a. nieuws vanuit DNA,werkschema, wetgeving, documentatie, leden, uitzendschema, media en contact. Door te abonneren kunnen de updates gevolgd worden.

Een van de methoden voor het effectief geven van informatie aan burgers en verkrijgen van feedback uit de samenleving is de gerichte toepassing van mobiele applicaties (Apps) die in DNA zijn gekoppeld aan databases en andere toepasselijke programmatuur, zodat de uitgaande informatiestroom kan worden geregeld en de binnenkomende feedback waar nodig direct kan worden verwerkt voor de leden en indien van toepassing, de dataverwerking en analyse ten behoeve van DNA direct kunnen geschieden.

Burgers kunnen door deze toepassingen in staat worden gesteld om actiever te participeren binnen het primaire proces van het instituut.

<< Terug naar berichten