Joan Wielzen toegelaten tot DNA

Joan Wielzen toegelaten tot DNA

Op dinsdag 23 januari 2018 heeft in De Nationale Assemblée (DNA) tijdens een openbare vergadering, de beëdiging en toelating van mevrouw Joan Wielzen tot parlementariër plaatsgevonden. Het nieuwe assembleelid is van de Nationale Democratische Partij (NDP) en komt in de plaats van Remi Tarnadi, die nu districtscommissaris is van Coronie. Het lid Wielzen vertegenwoordigt ook het district Coronie in het parlement.

De volksvertegenwoordiger heeft aangegeven zich sterk te zullen maken voor onder andere stabiele gezinnen, het toepassen van differentiatie binnen het onderwijssysteem, ICT, industriële ontwikkeling van bijenteelt en de agrarische sector. Daarnaast ziet het lid ook graag een plaats in de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer tegemoet.

Assembleevoorzitter drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft het pas gekozen lid gefeliciteerd en succes toegewenst. Verder heeft voorzitter Simons de nieuwbakken parlementariër gewezen op de werkzaamheden die haar te wachten staan en haar gevraagd zich ten volle in te zetten.

Diverse fractieleiders en de regeringscoördinator, minister Soewarto Moestadja, hebben het lid gefeliciteerd met haar toelating tot het hoogste orgaan van Staat.  

<< Terug naar berichten