• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Overig
  • Gezamenlijke behandeling wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst en wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen

Gezamenlijke behandeling wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst en wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen

De debatten in De Nationale Assemblée (DNA) over de wet Wijziging van de Brokopondo-overeenkomst en wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen worden op vrijdag 23 augustus 2019 voortgezet. Deze twee ontwerpwetten worden gezamenlijk behandeld. Het wijzigen van de Brokopondo-overeenkomst is noodzakelijk om de gevolgen van de vervroegde beëindiging van deze overeenkomst te regelen.

De Commissie van Rapporteurs voor beide ontwerpwetten bestaat uit de volksvertegenwoordigers Wendell Asadang BSc. (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, Glenn Sapoen, dr. Gregory Rusland, mr. Patrick Kensenhuis, Ingrid Karta-Bink, Jennifer Vreedzaam, Marinus Bee LL.B en drs. Oesman Wangasabesari. In de Huishoudelijke vergadering van donderdag 22 augustus is het lid drs. Amzad Abdoel vervangen door het lid Wangsabesari. In de Openbare Vergadering van donderdag 22 augustus zijn alle leden van de commissie, met uitzondering van de volksvertegenwoordiger Vreedzaam, aan het woord gekomen. Buiten de commissie hebben de leden Carl Breeveld BTh, Daniëlla Sumter MPA en drs. Patricia Etnel MPA het woord gevoerd.

 De vergadering is uitgeschreven voor vrijdag 23 augustus 2019 om 10 uur ’s morgens. Aan de orde is nog steeds de eerste ronde voor het parlement.

 

 

 

<< Terug naar berichten