Geen quorum voor behandeling wet Notarisambt

De behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Notarisambt (wet Notarisambt), die voor maandag 24 juni 2019 was uitgeschreven, is door gebrek aan quorum niet doorgegaan. Van de 51 volksvertegenwoordigers hebben 25 de presentielijst getekend. Waarnemend voorzitter Melvin Bouva MPA. LLB. heeft de bijeenkomst, die om 12 uur ‘s middags moest aanvangen om half 2 ‘s middags geopend.

Waarnemend voorzitter Bouva heeft na de opening van de bijeenkomst de namen van alle afwezige leden opgenoemd. Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons en de leden Krishnakoemarie Mathoera MPA en Aida Nading vertoeven in Tokyo, Japan,  waar zij van 25 tot en met 27 juni 2019 deelnemen aan de  Women Political Leaders Summit. Verder zijn ook de leden drs. Oesman Wangsabesari, Chandrikapersad Santokhi en Keshopersad Gangaram- Panday uitlandig. Zij vertegenwoordigen het parlement op een vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Genève, Zwitserland.

Ook de leden Jenny Warsodikromo en en Marinus Bee LL.B vertoeven in het buitenland. Zij hebben de ParlAmericas vergadering in Mexico bijgewoond. Waarnemend voorzitter Bouva heeft verder meegedeeld, dat de leden Riad Nurmohamed PhD en collega Jitendra Kalloe hebben afgemeld terwijl het lid Erwin Linga wegens ziekte heeft afgezegd voor de bijeenkomst.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Rossellie Cotino MSc. (voorzitter), Krishnakoemarie Mathoera MPA, Aida Nading, Ronnie Brunswijk BBA, Keshopersad Gangaram – Panday, Carl Breeveld BTh en Guillano Snip.

Het initiatiefvoorstel is op 26 juni 2018 ingediend door de leden: drs. Jennifer Simons, drs. Amzad Abdoel en Silvana Afonsoewa.

Waarnemend voorzitter Bouva heeft aangegeven, dat de behandeling van de wet Notarisambt op een nader te bepalen datum wordt voortgezet.

Klik hier voor de presentielijst.

<< Terug naar berichten