Financieel systeem Griffie DNA verder gestructureerd

Financieel systeem Griffie DNA verder gestructureerd

Het financieel systeem van De Nationale Assemblée (DNA) is met de aanschaf van het Financieel Management en Informatiesysteem (Ifmis-systeem) verder gestructureerd. Dit systeem is bedoeld:

  1. Om de begrotingsuitvoering van de Griffie op adequate wijze te doen geschieden
  2. Voor transparantie bij de uitvoering
  3. Efficiëntie en effectiviteit
  4. Op een verantwoorde wijze uitvoering geven aan de begroting van DNA.

Ongeveer een jaar geleden zijn de voorbereidingen voor het nieuwe systeem binnen de organisatie gestart.  De leiding van de DNA is tevreden met het bereikte resultaat.

<< Terug naar berichten