DNA-voorzitter pleit voor snellere acties bescherming kinderen tegen misvorming

DNA-voorzitter pleit voor snellere acties bescherming kinderen tegen misvorming

De parlementsvoorzitter heeft het seminar “Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname (IKBN)” op maandag 20 november 2017, de internationale dag voor de rechten van het kind, toegesproken. Bij diverse gelegenheden is gesproken over de rechten van kinderen en misstanden rondom deze groep, maar het integraal netwerk ziet voorzitter Simons als een nieuw begin. “Het is een stap in goede richting en belangrijk om samen te werken, met de regering die het voortouw neemt. Want alle kinderen moeten de kans krijgen volwassen te worden”, benadrukt de voorzitter van het hoogste orgaan van staat.

Suriname heeft bovendien het raamwerk, concepten en instituten, die een goede basis vormen voor een beter welzijn van de kinderen. Verder heeft de DNA-topvrouw aangegeven blij te zijn met het integraal netwerk. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden meewerken aan dit initiatief om dit voort te stuwen, want het gaat nog fout met onze kinderen. Ook de controle op internaten en tehuizen moet worden verbeterd, stelt de parlementsvoorzitter.

Commitment

Op het seminar is opnieuw een belofte gedaan door diverse instanties om de schouders onder het werk te zetten voor betere naleving van de kinderrechten. De ‘pledge’ zoals die is genoemd, is naast de DNA-voorzitter ondertekend door first lady Ingrid Bouterse-Waldring, de waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn en zijn collega’s Yildiz Pollack-Beigle van Buitenlandse Zaken en Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo).

Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van Sozavo en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef), is het belang van bewustwording benadrukt. Er is een bewustwordingscampagne gestart onder de naam ‘Mi sa taki’ (ik zal praten). In deze voorlichtingsfilmpjes worden verschillende situaties aan de samenleving voorgeschoteld en ook kinderrechten behandeld.

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het verdrag voor de Rechten van het Kind. In opdracht van de Verenigde Naties ziet het Unicef erop toe, dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen. Suriname is vanaf 1 maart 1993 partij van deze overeenkomst.

<< Terug naar berichten