DNA vertegenwoordigd op COP24

De Nationale Assemblée zal ook vertegenwoordigd zijn op de 24e conferentie over Klimaatverandering (COP24) in Kraków, Polen, op 9 december 2018. In Katowice, Polen, wordt van 3 tot en met 14 december 2018 de Klimaatconferentie (COP24) gehouden, die is georganiseerd door de Verenigde Naties (VN). De delegatie uit Suriname participeert echter aan de conferentie in Kraków, die door de VN in samenwerking met de Inter Parlementaire Unie (IPU) is georganiseerd. De delegatie bestaat uit de leden Silvana Afonsoewa (delegatieleider), Hans Sandjon en Riad Nurmohamed.

De conferentie heeft ten doel om parlementariërs in de gelegenheid te stellen om uit de eerste hand informatie te verkrijgen over de voornaamste problemen en oriëntaties van COP 24, communiceren met experts en onderhandelaars die direct betrokken zijn in het Klimaatverdrag besluitvormingsproces en het discussiëren over de verschillende mogelijkheden om de uitvoering van het Parijs-akkoord te verzekeren.

Op de vergadering zal onder andere worden gesproken over ontwikkeling en versterking van wet- en regelgevingskaders als stimulerende omgevingen voor klimaatactie op nationaal niveau. Verder zal gesproken worden over hoe omgevingen aantrekkelijk te maken voor investeringen in hernieuwbare energie en economische instrumenten in nationale milieuwetten en –beleid. Aan het einde van de conferentie zal er een slotdocument worden getekend.

Participatie DNA

Het belang voor deelname van de DNA is het versterken van de relatie en samenwerking met de overige organisaties en landen. De opgedane kennis en informatie zullen  in de DNA bespreekbaar gemaakt worden ten behoeve van de Surinaamse samenleving. Hierbij is ook van belang dat er gewerkt wordt aan een milieuraamwet en de informatie waar nodig kan worden geïmplementeerd.

Voor Suriname is het belangrijk om de opgedane kennis en informatie te delen met andere ministeries en belanghebbenden die het tegengaan van klimaatverandering nastreven.

<< Terug naar berichten