DNA vergadert over Suralco-kwestie

DNA vergadert over Suralco-kwestie

In De Nationale Assemblée is besloten om af te wijken van het geheime karakter van het Comité-Generaal. Agendapunt 2 wordt geschrapt van de agenda. De Openbare Vergadering van dinsdag 18 juli 2017, waarin agendapunt 3; “ Informatie van de regering c.q. de President over kwestie ALCOA” zal worden behandeld, vangt aan om 12:30 uur.

<< Terug naar berichten