DNA stemt over Kiesregeling en Decreet Politieke Organisaties

DNA stemt over Kiesregeling en Decreet Politieke Organisaties

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 28 maart 2019 goedkeuring gegeven aan twee ontwerpwetten. Deze wetten zijn afzonderlijk met algemene 29 stemmen goedgekeurd. Het gaat om de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling) en de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Decreet Politieke Organisaties.

Vanwege enkele onvolkomenheden bij diverse onderdelen van de geldende kiesregeling welke zijn aangekaart door zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties is het nodig om over te gaan tot wijziging van de Kiesregeling en het decreet van politieke organisaties.

De Commissie van Rapporteurs voor beide wetsproducten heeft bestaan uit de leden: Melvin Bouva MPA LLB (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, drs. Celsius Waterberg, Salam Somohardjo, mr. Raymond Sapoen, Ronnie Brunswijk BBA, mr. Patrick kensenhuis, dr. Gregory Rusland, Nao-mi Samidin, Carl Breeveld BTh, drs. Oesman Wangsabesari, Cleon Gonsalves Jardin de Ponte en drs. Rossellie Cotino MSc.

<< Terug naar berichten