DNA organiseert workshop voor verbetering ICT-gebruik in Suriname

DNA organiseert workshop voor verbetering ICT-gebruik in Suriname

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 19 oktober 2018 een workshop georganiseerd inzake Government 2.0. Op deze bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van diverse ministeries en bedrijven die projecten op ICT-gebied uitvoeren een presentatie gegeven. Tijdens deze presentaties is ingegaan op de geconstateerde uitdagingen of gewenste toepassingen voor verbetering van de dienstverlening aan burgers of de interne efficiëntie van de overheid.

Door EGov is ingegaan op de vraag hoe de gepresenteerde en mogelijk nog noodzakelijke individuele ICT-projecten kunnen worden geïntegreerd om met relatief minder investeringen in kortere tijd, door de inzet van ICT, het doel van een betere overheidsdienstverlening te bereiken. Verder is stilgestaan bij privacy en security van overheidsdata, waarin ook de mogelijk noodzakelijke wetgeving aan de orde is gekomen.

De voorzitter van het parlement drs. Jennifer Simons heeft de opening van de workshop verricht. Naast parlementariërs hebben regeringslieden deze bijeenkomst ook bijgewoond.

Tijdens de worskhop is er verder gesproken over:

  1. Digitale ID en Dienstverlening
  2. Ervaring met ICT in de dienstverlening aan het publiek
  3. Status Quo lopende en geplande projecten
  4. Moni karta, de ervaringen en geplande aanpassingen en uitbreidingen
  5. De HI app en geplande nieuwe toepassingen
  6. Mobiele betalingen
  7. Telesur netwerken en andere voorwaarden en
  8. Integratie en coördinatie, de weg naar government 2.0

Deze workshop is afgesloten met een discussie. Uiteindelijk zijn er conclusies getrokken en aanbevelingen voorgedragen.

<< Terug naar berichten