DNA neemt besluit over procedure Begrotingsbehandeling

In De Nationale Assemblée (DNA) is in de Huishoudelijke vergadering van dinsdag 15 januari 2019 het besluit genomen over de procedure van de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2019. Er zijn afspraken gemaakt over de spreektijden die aan iedere fractie worden toegekend.

Voorafgaand aan de Begrotingsbehandeling worden de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) gehouden. Tijdens de APB geeft het parlement, via de fractieleiders, antwoord op wat het staatshoofd tijdens de jaarrede heeft gepresenteerd. Op donderdag 15 januari 2019 is een aanvang gemaakt met de APB. Die is vanwege ziekte van de president verdaagd naar donderdag 17 januari 2019.

De tijdsindeling van de APB ziet er alsvolgt uit:

Fractie

Tijd

NDP

2,5 uur

VHP

1,5 uur

PL

1    uur

Abop

1    uur

BEP

1    uur

DOE

1    uur

NPS

1    uur

PALU

1    uur

Afgesproken is dat de eerste ronde van de APB voor DNA binnen één dag zal worden afgerond. Van iedere fractie zullen maximaal twee personen tijdens de APB aan het woord komen, namelijk de fractieleider en de waarnemend fractieleider. President Desiré Delano Bouterse zal op een andere dag zijn antwoorden delen met het parlement.

Voor de Begrotingsbehandeling, die in februari aanvangt, zijn er ook afspraken gemaakt over de spreektijden. Die zien er alsvolgt uit:

Fractie

Tijd

Coalitie

38     uur

PALU

  1,5  uur

VHP

11     uur

NPS

  4     uur

PL

  4     uur

ABOP

  6     uur

DOE

  1,5  uur

De totale spreektijd van de oppositie bedraagt 26 uren en 30 minuten. Er zal worden vergaderd op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds.

<< Terug naar berichten