DNA keurt verdrag over dwangarbeid goed

DNA keurt verdrag over dwangarbeid goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 31 mei 2018 de ontwerpwet houdende goedkeuring van toetreding van de Republiek Suriname tot het ‘Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930’, met algemene 29 stemmen aangenomen.

Dit protocol is bedoeld om hiaten in het verdrag no.29 van 1930 weg te werken en de niet toepasbaarheid van delen van dit verdrag vast te stellen, vanwege nieuwe dimensies en uitdagingen op het vlak van dwangarbeid.

Na de aanname van dit protocol heeft parlementsvoorzitter drs. Jennifer Geerlings – Simons aangegeven, dat middels de goedkeuring is voldaan aan de verplichting zoals gesteld in artikel 103 van de Grondwet. Hiermee kan thans het ratificatieproces worden aangevangen. “Wij weten dat wij zeker in het verleden en ook op dit moment de ogen open moeten houden voor zaken zoals mensensmokkel en dwangarbeid”, stelt voorzitter Simons.

Feiten

Volgens de DNA-voorzitter worden het parlement en de regering met de neus op de feiten gedrukt en is er de verplichting om steeds de ogen open te houden dat personen niet tegen hun zin en hun belang in voor anderen werken. Met de goedkeuring van dit protocol zijn de problemen niet opgelost. De verwachting is dat de regering er alles aan zal doen om een begin te maken met het traject dat er een eind komt aan alle vormen van dwangarbeid in Suriname.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: mr. Patrick Kensenhuis (voorzitter), Mahinder Jogi, Ronald Hooghart, drs. Patricia Etnel MPA, Ruchsana Ilahibaks, Carl Breeveld BTh en Silvana Afonsoewa.

<< Terug naar berichten