DNA keurt twee ontwerpwetten goed

DNA keurt twee ontwerpwetten goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 31 augustus 2018, de laatste vergaderdag voor het reces, de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet Verdovende Middelen en het akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de regering van de Republiek Suriname en de regering van de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied, goedgekeurd.

De wet Verdovende Middelen is aangenomen met 35 stemmen vóór en één stem tegen. Eerder dit jaar, op 23 januari 2018, is deze wet met algemene 33 stemmen goedgekeurd. Op voorstel van de DNA is gekozen om het THC- gehalte te verlagen van 1.5 procent naar 0.3 procent. De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: Roché Hopkinson (voorzitter), Marinus Bee LL.B, Krishnakoemarie Mathoera MPA, Ruchsana Ilahibaks, drs. Dew Sharman en Diepakkoemar Chitan.

Maritieme Afbakening

Het akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de regering van de Republiek Suriname en de regering van de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied is goedgekeurd met algemene 31 stemmen.

In dit akkoord gaat het om het definitief vaststsellen van de zijwaartse maritieme oostgrens met Frankrijk. Met de goedkeuring van deze wet kan Suriname nu stellen dat het land een vaste grens in zee heeft met Frankrijk.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: drs. André Misiekaba (voorzitter), Chandrikapersad Santokhi, Grace Watamaleo, dr. Gregory Rusland, Silvana Afonsoewa, drs. William Waidoe en Aida Nading.

<< Terug naar berichten