DNA keurt twee naturalisatieontwerpwetten goed

DNA keurt twee naturalisatieontwerpwetten goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft in de openbare vergadering van vrijdag 23 november 2018 met algemene 29 stemmen goedgekeurd, dat de Surinaamse nationaliteit wordt verleend aan 202 personen. Het gaat om 169 naturalisatieaanvragers en 33 kinderen die mede worden genaturaliseerd.

Tijdens de openbare vergadering is naar voren gekomen, dat de aanvragers voldoen aan alle gestelde eisen en affiniteit hebben met de samenleving. Zij kunnen hierdoor een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen, dat deze personen geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en openbare orde van het land.

Na de goedkeuring van de naturalisatieontwerpwetten heeft parlementsvoorzitter, drs. Jennifer Simons, de nieuwe burgers van Suriname, van wie het grootste deel al enige tijd in Suriname woonachtig is, maar nu pas de Surinaamse nationaliteit hebben gekregen, gefeliciteerd met hun nieuwe status.

Tot de Commissie van Rapporteurs die belast is geweest met het voorbereiden tot behandeling van deze ontwerpwetten behoren de leden: Grace Watamaleo (voorzitter), Krishnakoemarie Mathoera, MPA, Ruchsana Ilahibaks, Ingrid Karta-Bink, Joan Wielzen, drs. Djoties Jaggernath en Aida Nading.

<< Terug naar berichten