DNA keurt overeenkomst inzake handel en economische samenwerking met Turkije goed

DNA keurt overeenkomst inzake handel en economische samenwerking met Turkije goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft in de openbare vergadering van donderdag 16 november 2017 de ontwerpwet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake Handel en Economische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije met algemene 33 stemmen aangenomen.

De overeenkomst, die op 7 maart 2013 is getekend, heeft tot doel de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen te verstevigen en de samenwerking te verbeteren.

Waarnemend voorzitter Melvin Bouva MPA LLB zegt dat met de aanname van deze ontwerpwet een kader is geschapen om nog eens te gaan werken aan internationale samenwerkingen om te komen tot investeringen. De voordelen van de samenwerking moeten echter op termijn zichtbaar zijn voor de samenleving, benadrukt de waarnemend parlementsvoorzitter.

De commissie van rapporteurs die aan deze overeenkomst heeft gewerkt bestaat uit de leden: drs. André Misiekaba (voorzitter), drs. Dew Sharman, Grace Watamaleo, dr. Gregory Rusland, ir. Stephen Tsang, drs. William Waidoe en Remi Tarnadi.

<< Terug naar berichten