DNA keurt Minamata Convention met algemene 39 stemmen goed

DNA keurt Minamata Convention met algemene 39 stemmen goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 8 maart 2018 de ontwerpwet houdende ratificatie van het verdrag Minamata Convention on Mercury met algemene 39 stemmen goedgekeurd. DNA - voorzitter, drs. Jennifer Geerlings-Simons, spreekt van een historisch aantal stemmen. Voorzitter Simons verwacht dat de regering in 2018 een wetsontwerp naar het parlement stuurt voor aanpassing van de wet. Dit is nodig om gedoogbeleid te voorkomen. Het doel van het verdrag is om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de effecten van het handelen van de mens in de natuur (antropogene uitstoot) door het gebruik van kwik en de ontstane kwikverbindingen.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. André Misiekaba (vz), Marinus Bee B.A., Grace Watamaleo, drs. Patricia Etnel MPA, Roché Hopkinson, dr. Riad Nurmohamed en Silvana Afonsoewa.

<< Terug naar berichten