DNA keurt begroting 2018 goed

DNA keurt begroting 2018 goed

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 1 maart 2018 de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, Wet Staatsbegroting 2018, verder behandeld en goedgekeurd. Met 26 stemmen vóór en 10 tegen is dit wetsontwerp aangenomen.

Nog voordat de behandeling van de begroting is afgerond zijn de vijf moties die door de oppositie zijn ingediend in stemming gebracht. Vier van de moties zijn verworpen terwijl één is aangenomen met 34 stemmen voor en één stem tegen.                          

Volgens parlementsvoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings – Simons is er geen sprake geweest van een eenvoudige behandeling. Toch is de DNA- voorzitter er blij om dat de regering gehoor heeft gegeven aan kritische kanttekeningen vanuit het parlement en dat de begroting nu realistischer is. “Het parlement kan inderdaad helpen de begroting reëel te beoordelen in tegenstelling tot het verleden en ook goede discussies voeren”, stelt de DNA- voorzitter.  Verder hoopt voorzitter Simons dat met deze begroting het land dit jaar uit de crisis kan geraken en dat de samenleving in 2018 daadwerkelijk wat licht in de tunnel kan zien.

Na de stemming hebben de verschillende fracties de felicitaties overgebracht aan de regering en huiswerk meegeven waaronder het begeleiden van het volk in crisis en aandacht voor het achterland.

De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, ir. Stephen Tsang, Diana Pokie, drs. Celsius Waterberg, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, drs. William Waidoe, Wendell Asadang BSc, dr. Gregory Rusland, mr. Raymond Sapoen, Cleon Gonsalves Jardin de Ponte, drs. Rossellie Cotino MSc, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Rachied Doekhie.

<< Terug naar berichten