DNA houdt workshop over effecten klimaatverandering op Suriname

DNA houdt workshop over effecten klimaatverandering op Suriname

Om parlementariërs op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering in Suriname organiseert De Nationale Assemblée (DNA) op vrijdag 3 november 2017 een workshop in de vergaderzaal van het parlement.  Het thema van deze workshop is: “De effecten van klimaatverandering op Suriname.”

Andere doelstellingen van deze workshop zijn:

  • de effecten van de veranderingen van het klimaat op specifieke sectoren
  • concrete mogelijkheden voor aanpassing op korte, middellange - en lange termijn.
  • de committering van Suriname in Parijs ten aanzien van onze bijdrage aan emissie vermindering
  • kostenaspecten van zowel adaptatie als mitigatie
  • de actuele internationale ontwikkelingen ten aanzien van klimaatverandering ten aanzien van wetenschappelijke informatie, mitigatie en adaptatie. (na Bonn, 2017 in tweede workshop)

Invloed

Klimaatverandering heeft invloed op alle economische- en sociale sectoren en niveaus van de Surinaamse samenleving. In de afgelopen jaren is de kwetsbaarheid voor klimaatverandering steeds dringender geworden voor de ontwikkelingslanden, die worden getroffen door gevolgen die reeds zwakke economieën hard kunnen treffen. De ravage die recente krachtige orkanen achter elkaar hebben aangericht in onze regio heeft gemeenschappen in grote ellende gestort, waardoor herstel moeilijk zal gaan en lang kan duren.

In Suriname kennen we al ongeveer tien jaar stormen en rukwinden, die nu regelmatig jaarlijks schade aan woningen en andere gebouwen aanrichten in een land waar er al sprake is van economische problematiek en tekorten in de huisvestingssector. Naast deze regelrechte acute rampen worden onze landen bovendien getroffen door meer sluipende maar niet minder riskante effecten. Voorbeelden daarvan zijn verzilting als gevolg van zeespiegelstijging, veranderingen in seizoenen die gevolgen kunnen hebben voor de agrarische sector in Suriname.

Het is dus van het grootste belang voor de DNA om zich regelmatig te laten informeren over de stand van zaken ten aanzien hiervan in de verschillende sectoren. De workshop is bestemd voor parlementariërs en deskundigen.

<< Terug naar berichten