DNA geeft goedkeuring aan wetten voor duurzame aanpak huisvestingsvraagstuk

DNA geeft goedkeuring aan wetten voor duurzame aanpak huisvestingsvraagstuk

In De Nationale Assemblée (DNA) zijn de volksvertegenwoordigers het ermee eens, dat er voorwaarden nodig zijn voor een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk. Ook kunnen zij zich erin terugvinden dat banken ervan verzekerd zijn, dat als een hypotheeknemer niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de rente wel betaald wordt, waarbij de schuld niet zal toenemen voor de hypotheeknemer. Om dit doel te kunnen realiseren is op dinsdag 20 augustus 2019 de ontwerpwet Nationaal Woningbouwfonds met algemene 39 stemmen goedgekeurd. Ook de hieraan gekoppelde wet Nationaal Garantiefonds is aangenomen met algemene 39 stemmen door de DNA.

Na de aanname van de wetten heeft waarnemend voorzitter Melvin Bouva MPA. LLB aangegeven, dat de goedkeuring van deze wetten voor voornamelijk lage- en midden inkomensgroepen een belangrijke stap is in de goede richting.

Deze wetten zijn op 25 januari 2019 ingediend door de leden drs. Jennifer Simons, drs. André Misiekaba (nu minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) en drs. Oesman Wangsabesari. Met de goedkeuring van het Woningbouwfonds is het ook de bedoeling dat verschillende doelgroepen over een eigen dak boven hun hoofd kunnen beschikken, terwijl het Garantiefonds als een soort verzekering moet worden gezien.

Commissievoorzitter van beide wetsproducten drs. Amzad Abdoel, zegt dat deze twee wetten een belangrijk onderdeel vormen van het Huisvestingsplan. De goedkeuring van de ontwerpwetten zal ervoor zorgen dat structureel kan worden gewerkt aan het structureeel oplossen van de woningnood in Suriname.

De Commissie van Rapporteurs voor beide ontwerpwetten heeft bestaan uit drs.Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Marlon Budike, drs.Rossellie Cotino MSc, Paul Somohardjo, en Wendell Asadang BSc.

<< Terug naar berichten