DNA en milieuorganisaties brainstormen over aanpassingen Milieu Raamwet

DNA en milieuorganisaties brainstormen over aanpassingen Milieu Raamwet

Conservation International (CI) heeft op woensdag 27 maart 2019 een presentatie gehouden voor de commissie van rapporteurs in De Nationale Assemblée (DNA), die met dit wetsontwerp is belast. Commissievoorzitter drs. André Misiekaba heeft de presentatie geopend.

In het wetsontwerp Milieu Raamwet zijn biodiversiteitscompensaties niet opgenomen. In verband hiermee heeft CI de commissie van informatie voorzien en een uiteenzetting gegeven over dit begrip.Biodiversiteitscompensatie is een beleidsaanpak die ernaar streeft de milieu- effecten van een ontwikkelingsproject tot een minimum te beperken door ervoor te zorgen dat eventuele schade op de ene plaats ergens anders wordt gecompenseerd.

De Milieu Raamwet heeft tot doel om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname een beleidsstrategie en milieustrategie te ontwikkelen, die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieubescherming om te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaamse volk.

Er is onder andere gesproken over:

1. Introductie van biodiversiteitscompensatie

2. Biodiversiteitscompensatie aangenomen door landen en bedrijven

3. Voorbeelden van wetgeving en

4. Biodiversiteitscompensatie in de praktijk

Als orgaan dat belast is met de controle op de uitvoering en naleving van de milieuwetgeving, alsook het doen van onderzoek in verband met milieumanagement, heeft het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) de presentatie ook bijgewoond.

Volgens parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons is het belangrijk een beheersorganisatie op te zetten om de activiteiten en milieugevolgen te controleren. Dit, om meer controle uit te voeren op het milieu in Suriname.

Besloten is dat CI in samenwerking met het Nimos werkt aan de aanpassingen die gepleegd zullen worden. Deze aanpassingen zullen volgens commissievoorzitter Misiekaba op agenda geplaatst worden om die te bespreken in een openbare commissievergadering.

<< Terug naar berichten